Artrea

KidsMath

KleineSchule

Artmedia
  Home CD sadržaji DVD sadržaji Knjige E-knjige Online škola Mozgalice Online igre

             
                 

E-vježbenice

E-vježbenice su vježbenice i listići za ispisivanje u PDF obliku i mogu se naručiti putem on-line narudžbenice.

Vazno

E-vježbenice su izrađene u PDF obliku i skidaju se putem interneta, pomoću linka koji kupac dobije na svoj e-mail odmah po uplati.

E-vježbenice se ne mogu naručiti u tiskanom izdanju niti putem pošte.

Prilikom naručivanja E-vježbenica obavezno u obrascu za narudžbu stavite "E-knjiga - bez poštarine".
 

Informacije

Za sva pitanja i dodatne informacije možete se obratiti i na brojeve telefona: 042/211 902, fax: 042/211 902 ili mobitel: 091/534 8199, 099/8696-138, svakog radnog dana od 8 do 20 sati.

Grafomotorika Čitanje Matematika Ostalo

E-vježbenice - Listići u PDF formatu za ispis na pisač

Vježbe koncentracije 1

Vježbe koncentracije - vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije

primjer stranica unutra:
Vježbe koncentracije - vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije

Kako bismo pripremili dijete na školske obaveze, potrebno je što ranije potaknuti razvoj koncentracije, vizualne percepcije i pažnje. Razvijena pažnja i koncentracija osnovni su preduvjeti za bilo koju aktivnost, a posebno za učenje, a vježbanjem se te vještine mogu bitno poboljšati.
Na 43 stranice nalaze odabrani zadaci primjereni dječjoj dobi koji pomažu razvoju pažnje i koncentracije, sposobnosti promatranja i zapažanja detalja, točnosti, dosljednosti i preciznosti, zaključivanju te samostalnosti.
Listići su predviđeni za djecu predškolskog i školskog uzrasta, a mogu se rješavati i uz asistenciju roditelja.

 PDF datoteka sadrži 43 stranice A4 formata s nizom zabavnih zadataka za vježbanje i rješavanje. Na kraju vježbenice nalaze se i rješenja svih zadataka.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: predškolski/školski (6-9 godina)
Format datoteke: PDF
Broj strana: 49 strana, A4
Veličina datoteke: 8.4 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Cijena 15,00 kn
približno 2.00 EUR

Vježbe koncentracije 2

Vježbe koncentracije - vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije

primjer stranica unutra:
Vježbe koncentracije - vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije

Kako bismo pripremili dijete na školske obaveze, potrebno je što ranije potaknuti razvoj koncentracije, vizualne percepcije i pažnje. Razvijena pažnja i koncentracija osnovni su preduvjeti za bilo koju aktivnost, a posebno za učenje, a vježbanjem se te vještine mogu bitno poboljšati.
Na 40 strana nalaze odabrani zadaci primjereni dječjoj dobi koji pomažu razvoju pažnje i koncentracije, sposobnosti promatranja i zapažanja detalja, točnosti, dosljednosti i preciznosti, zaključivanju te samostalnosti.
Listići su predviđeni za djecu školskog uzrasta, a mogu se rješavati i uz asistenciju roditelja.

 PDF datoteka sadrži 40 strana A4 formata s nizom zabavnih zadataka za vježbanje i rješavanje. Na kraju vježbenice nalaze se i rješenja svih zadataka.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: školski (7-10 godina)
Format datoteke: PDF
Broj strana: 46 strana, A4
Veličina datoteke: 9.6 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Cijena 15,00 kn
približno 2.00 EUR

Suprotnosti

Suprotnosti e-vježbenica za učenje suprotnih pojmova

primjer stranica unutra:
Suprotnosti

Listići za učenje suprotnih pojmova u PDF formatu za ispis na pisač. PDF datoteka sadrži 48 stranica A4 formata sa različitim pojmovima (ukupno 50 pojmova) te nizom zadataka za vježbanje i rješavanje.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: predškolski
Format datoteke: PDF
Broj strana: 48 strana, A4
Veličina datoteke: 9.3 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Cijena 15,00 kn
približno 2.00 EUR

Boje

Boje listići i bojanke za učenje boja i bojanje

primjer stranica unutra:
Vježbenica za učenje boja listići za rješavanje i bojanje

Listići za učenje boja u PDF formatu za ispis na pisač. PDF datoteka sadrži 33 stranice A4 formata s bojama, bojankama te nizom zadataka za učenje boja, vježbanje i rješavanje.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: predškolski
Format datoteke: PDF
Broj strana: 44 strana, A4
Veličina datoteke: 5 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Cijena 15,00 kn
približno 2.00 EUR

Likovi i tijela

Likovi i Tijela vježbenica za učenje geometrijskih likova i tijela

primjer stranica unutra:
Likovi i Tijela

Listići za učenje geometrijskih likova i tijela u PDF formatu za ispis na pisač. PDF datoteka sadrži 34 stranice A4 formata sa slikovnim prikazima, zadacima i predlošcima za izrezivanje uz koje dijete uči likove, tijela te njihovo razlikovanje na zabavan način.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: predškolski/školski
Format datoteke: PDF
Broj strana: 35 strana, A4
Veličina datoteke: 1.7 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Cijena 15,00 kn
približno 2.00 EUR

Mozgalice za najmlađe 1

Mozgalice vježbenica za predškolski uzrast za vježbanje koncentracije, memorije, zapažanja

primjer stranica unutra:
Mozgalice za najmlađe

Listići za vježbanje koncentracije, percepcije i logike u PDF formatu za ispis na pisač. PDF datoteka sadrži 39 stranica A4 formata sa slikovnim zadacima uz koje dijete vježba zaključivanje, memoriju, određivanje razlika, sličnosti i nizova na zabavan način, uz igru, crtanje i bojanje.  Uz vježbanje kod djeteta se razvija i točnost, preciznost, zapažanje, zaključivanje, urednost, upornost, dosljednost te samostalnost.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: predškolski/školski 5-8 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 40 strana, A4
Veličina datoteke: 2.9 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Cijena 15,00 kn
približno 2.00 EUR

Mozgalice za najmlađe 2

Mozgalice 2 vježbenica za predškolski uzrast za vježbanje koncentracije, memorije, zapažanja

primjer stranica unutra:
Mozgalice 2 vježbenica za predškolski uzrast za vježbanje koncentracije, memorije, zapažanja

Listići za vježbanje koncentracije, percepcije i logike u PDF formatu za ispis na pisač. PDF datoteka sadrži 42 stranice A4 formata sa slikovnim zadacima uz koje dijete vježba zaključivanje, memoriju, percepciju, prostornu orijentaciju, određivanje razlika, sličnosti i nizova na zabavan način, uz igru, crtanje i bojanje. Datoteka je predviđena za djecu koja već poznaju slova, a može se rješavati i uz asistenciju roditelja. Uz vježbanje kod djeteta se razvija i točnost, preciznost, zapažanje, zaključivanje, urednost, upornost, dosljednost te samostalnost.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: predškolski/školski 6-8 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 48 strana, A4
Veličina datoteke: 8 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Cijena 15,00 kn
približno 2.00 EUR

Mozgalice za najmlađe 3

Mozgalice 3 vježbenica za školski uzrast za vježbanje koncentracije, memorije, zapažanja

primjer stranica unutra:
Mozgalice 3 vježbenica za predškolski uzrast za vježbanje koncentracije, memorije, zapažanja

Listići za vježbanje koncentracije, percepcije i logike u PDF formatu za ispis na pisač. PDF datoteka sadrži 44 stranice A4 formata sa slikovnim zadacima uz koje dijete vježba zaključivanje, percepciju, vizualnu orijentaciju, memoriju, određivanje razlika, sličnosti i nizova na zabavan način, uz igru, crtanje i bojanje. Datoteka je predviđena za djecu školskog uzrasta, a može se rješavati i uz asistenciju roditelja. Uz vježbanje kod djeteta se razvija i točnost, preciznost, zapažanje, zaključivanje, urednost, upornost, dosljednost te samostalnost.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: školski 7-11 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 50 strana, A4
Veličina datoteke: 5.2 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Cijena 15,00 kn
približno 2.00 EUR

Mozgalice za najmlađe 4

Mozgalice 4 vježbenica za školski uzrast za vježbanje koncentracije, memorije, zapažanja

primjer stranica unutra:
Mozgalice 4 vježbenica za predškolski uzrast za vježbanje koncentracije, memorije, zapažanja

Listići za vježbanje koncentracije, percepcije i logike u PDF formatu za ispis na pisač. PDF datoteka sadrži 40 stranice A4 formata sa slikovnim zadacima uz koje dijete vježba zaključivanje, percepciju, vizualnu orijentaciju, memoriju, određivanje razlika, sličnosti i nizova na zabavan način, uz igru, crtanje i bojanje. Datoteka je predviđena za djecu školskog uzrasta, a može se rješavati i uz asistenciju roditelja. Uz vježbanje kod djeteta se razvija i točnost, preciznost, zapažanje, zaključivanje, urednost, upornost, dosljednost te samostalnost.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: školski 6-10 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 44 strana, A4
Veličina datoteke: 16.0 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Cijena 15,00 kn
približno 2.00 EUR

Priroda oko nas

Priroda oko nas

primjer stranica unutra:
priroda,voće,povrće,živa i neživa priroda

Listići za učenje pojmova iz prirode (godišnja doba, voće i povrće, životinje, mladunčad životinja, živa i neživa priroda) u PDF formatu za ispis na pisač. PDF datoteka sadrži 35 stranica A4 formata sa slikovnim prikazima te nizom zabavnih zadataka za vježbanje i rješavanje.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: školski (1. - 2. razred)
Format datoteke: PDF
Broj strana: 36 strana, A4
Veličina datoteke: 7.3 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Cijena 15,00 kn
približno 2.00 EUR
 

Sve E-vježbenice:

Moja prva slova

Vježbe koncentracije

Crtaj, nacrtaj, oboji

Predvježbe pisanja 1

Predvježbe pisanja 2

Predvježbe pisanja 3

Vizualna percepcija 1

Vizualna percepcija 2

Vizualna percepcija 3

Slovarica-Bojanka

Vježbenica

Učim čitati 1

Učim čitati 2

Učim čitati 3

Učim pisati

Pisanka

Riječ, rečenica

Vježbe za čitanje 1

Brojalica

Računam do 10

Brojevi do 20

Računamo do 20

Brojevi do 100

Računamo do 100

Množenje i dijeljenje

Mjerne jedinice

Suprotnosti

Boje

Glasovi Č, Ć, Dž, Đ,
IJE i JE

Likovi i tijela

Mozgalice 1

Mozgalice 2

Mozgalice 3

Mozgalice 4

Priroda oko nas

Brojevi do 1000

Brojevi do 1 000 000

Razlomci 1

Decimalni brojevi

 

Online škola - testovi i zadaci za igru i ispis

Matematika - zadaci i testovi
Hrvatski
Priroda
Engleski rječnik
Njemački rječnik
Kvizovi za velike i male

 

Online igre

Tangrami
Memory
Mali piano
Vješala
Napravi snjegovića
Kviz za najmlađe
Životinje
Puzzle
Bojanke

 

Newsletter

Ukoliko želite primati obavijesti o našim novim izdanjima i aktualnim ponudama upišite se na našu mailing listu.


Potvrdi klikom na donji gumb  

Vašu e-mail adresu ćemo koristiti samo u svrhu slanja naših obavijesti o novim sadržajima i proizvodima i nećemo ju prosljeđivati ili davati na korištenje trećim osobama. Svatko ima mogućnost odjave s mailing liste u svakom poslanom e-mailu, a odjava s liste moguća je i ovdje. U slučaju da želite dodatne informacije, možete ih pronaći ovdje.

Home | O nama | Uvjeti prodaje | Kontakt | Artmedia © 2004-2018 | Uvjeti korištenja | Politika Privatnosti