Čista Petica - Artrea

Title
Go to content
CD Čista Petica - za školsku godinu 2018./2019.
Interaktivni edukativni CD za vježbanje i ponavljanje gradiva - 1.-8. razred osnovne škole
CD Čista Petica hrvatski je proizvod koji prati nastavni program Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a može se koristiti kao pomoćni materijal u nastavi, kao i kod kuće, kao djeci prihvatljiv način učenja pomoću kojeg na lakši i zabavniji način mogu usvajati i provjeravati gradivo od prvog do osmog razreda osnovne škole.
Sve Čiste Petice uz interaktivni dio imaju i mogućnost ispisivanja listića sa zadacima i rješenjima.
CD Čista Petica pokreće se direktno sa CD-a, bez komplicirane instalacije, te omogućava lako, jednostavno i brzo korištenje za djecu i roditelje. Program radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse, verzija XP ili više.
Čista Petica I
Čista Petica I - CD za ponavljanje i učenje gradiva 1. razreda osnovne škole
Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva prvog razreda osnovne škole.
Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode i društva te Matematike, a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, postoji mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.
Uz više od 500 tematskih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike, Vodič kroz lektiru za čitanje s razumijevanjem te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD
Programski zahtjevi: Windows

Više o CD-u Čista Petica I.
Cijena/kom 86,00 kn
približno 11.80 EUR

Način preuzimanja:

Količina:

Čista Petica II
Čista Petica II - Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva drugog razreda osnovne škole.
Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva drugog razreda osnovne škole.
Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode i društva te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, postoji mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.
Uz učilicu s više od 600 tematskih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike, Vodič kroz lektiru za čitanje s razumijevanjem te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD
Programski zahtjevi: Windows

Više o CD-u Čista Petica II.
Cijena/kom 86,00 kn
približno 11.80 EUR

Način preuzimanja:

Količina:

Čista Petica III
Čista Petica III - Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva trećeg razreda osnovne škole
Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva trećeg razreda osnovne škole.
Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode i društva te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, postoji mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.
Uz učilicu s više od 600 tematskih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike, Vodič kroz lektiru za čitanje s razumijevanjem te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD
Programski zahtjevi: Windows

Više o CD-u Čista Petica III.
Cijena/kom 86,00 kn
približno 11.80 EUR

Način preuzimanja:

Količina:

Čista Petica IV
Čista Petica IV - Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva četvrtog razreda osnovne škole.
Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva četvrtog razreda osnovne škole.
Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode i društva te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, postoji mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.
Uz učilicu s više od 700 tematskih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike, Vodič kroz lektiru za čitanje s razumijevanjem te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD
Programski zahtjevi: Windows

Više o CD-u Čista Petica IV.
Cijena/kom 86,00 kn
približno 11.80 EUR

Način preuzimanja:

Količina:

Čista Petica V
Čista Petica V - Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva petog razreda osnovne škole
Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva petog razreda osnovne škole.
Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode i društva, Povijesti, Geografije te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, postoji mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.
Uz učilicu s više od 1500 tematskih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD
Programski zahtjevi: Windows

Više o CD-u Čista Petica V.
Cijena/kom 86,00 kn
približno 11.80 EUR

Način preuzimanja:

Količina:

Čista Petica VI
Čista Petica VI za ponavljanje i ucenje gradiva 6. razreda osnovne skole
Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva šestog razreda osnovne škole.
Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode, Povijesti, Geografije te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, postoji mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.
Uz učilicu s više od 1500 tematskih interaktivnih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD
Programski zahtjevi: Windows

Više o CD-u Čista Petica VI.
Cijena/kom 86,00 kn
približno 11.80 EUR

Način preuzimanja:

Količina:

Čista Petica VII
Čista Petica VII - Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva sedmog razreda osnovne škole
Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva sedmog razreda osnovne škole.
Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Biologije, Povijesti, Geografije, Kemije, Fizike te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, postoji mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.
Uz učilicu s više od 2500 tematskih interaktivnih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD
Programski zahtjevi: Windows

Više o CD-u Čista Petica VII.
Cijena/kom 86,00 kn
približno 11.80 EUR

Način preuzimanja:

Količina:

Čista Petica VIII
Čista Petica VIII - Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva sedmog razreda osnovne škole
Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva osmog razreda osnovne škole.
Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Biologije, Povijesti, Geografije, Kemije, Fizike te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, postoji mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.
Uz učilicu s više od 2500 tematskih interaktivnih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD
Programski zahtjevi: Windows

Više o CD-u Čista Petica VIII.
Cijena/kom 86,00 kn
približno 11.80 EUR

Način preuzimanja:

Količina:

Mišljenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa 602-01/09-01/00288 URBROJ 533-12-09-0004 od 12. lipnja 2009. edukativni CD-i Čista Petica I, II, III i IV primjereni su učenicima prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole i usklađeni s nastavnim programom hrvatskog jezika te nastavnim temama matematike i prirode i društva. Mišljenje MZOŠ-a temelji se na stručnom mišljenju Agencije za odgoj i obrazovanje Klasa: 602-01/09-01/0108 URBROJ 561-03-02/1-09-1 od 1. lipnja 2009. prema kojem se učenici mogu koristiti CD-ima Čista Petica kao neobaveznim i pomoćnim pomagalom u svrhu ponavljanja, vježbanja i provjeravanja nastavnoga gradiva u slobodno vrijeme.
98% zadovoljnih kupaca

Nakon što su kupili i isprobali
CD Čista Petica
98% kupaca kaže da su ovaj CD
preporučili i svojim poznanicima.
Narudžbe
Sva naša izdanja, osim putem naše online narudžbenice, možete naručiti i na brojeve telefona:
042/211 902, fax: 042/211 902 ili mobitel: 091/534 8199, 099/8696-138
svakog radnog dana od 8 do 20 sati.

Sva naša izdanja možete potražiti i u knjižarama (popis knjižara).
Kalendar školske godine 2017/2018
Isprintaj svoj kalendar za školsku godinu 2017./2018.
klikni ovdje
Newsletter
Ukoliko želite primati obavijesti o našim novim izdanjima i aktualnim ponudama upišite se na našu mailing listu.


Potvrdi klikom na donji gumb


Vašu e-mail adresu ćemo koristiti samo u svrhu slanja naših obavijesti o novim sadržajima i proizvodima i nećemo ju prosljeđivati ili davati na korištenje trećim osobama.
Svatko ima mogućnost odjave s mailing liste u svakom poslanom e-mailu, a odjava s liste moguća je i ovdje. U slučaju da želite dodatne informacije, možete ih pronaći ovdje.
Školski raspored sati
Isprintaj svoj raspored za školu,
s kalendarom školske godine
ili bez njega. Klikni ovdje!
Vaši kometari

Svake godine kupujemo Čistu Peticu jer mom sinu stvarno olakšava ponavljanje gradiva.
zadovoljna mama jednog šestaša

Idem u 4. razred, ova stranica mi je jako pomogla pri učenju! U razredu dižem prosjek svima! Samo 2 četvorke! Ha, ha.. Hvala vam punoo! Ovo je puno bolje od prašnjavih udžbenika! Jos jednom hvala i Čista Petica!!!!!!

Prosle godine kupili smo isto Cistu 5icu. Najkrace receno, prezadovoljni smo! I dijete i ja.

Jako dobro napravljeno. Ima puno dobrih zadataka koji pomažu u vježbanju, posebno iz matematike. Koristimo i cd-ove čista petica. Super.

Predobra stranica. Jako puno pomažete nama roditeljima, a dakako samim time i djeci. Pozdrav iz OSIJEKA

Super, preporučujem vam da koristite ovu stranicu jer ja sam dobio Čistu peticu
Luka Radic 4.a

...kćer je upravo vrisnula od sreće kada smo pročitali da izlazi Čista Petica VII...

Hvala Vam za ovako dobru stranicu i CD-e za vježbu. Nadam se čistoj petici za 7. i 8. razred.
Mama iz Pule

Učenik sam 7. razreda  i veoma sam zadovoljan Čistom Peticom :DD

Prošle godine naručila sam za 5. razred i djetetu je pomoglo u povijesti, a ostatak je služio za ponavljanje, dijete uči što treba još učiti i ponoviti, te se više trudi i ispravlja ocjene koje su niže. Ovu godinu naručila sam i za mlađe dijete koje kreće u 1. razred, te za 6. razred, jer je stvar odlična. Hvala!

Idem u 6. razred i tata mi za svaki razred kupi CD Čista Petica, a ove godine mi je još kupio i CD Matematika 5-8. Tako mogu lakše ponoviti 5. razred i uvježbati gradivo 6. razreda. Ova stranica nas je potakla da ga kupimo. Hvala!
Kćerka i zadovoljni tata!

Moje je dijete prošle školske godine popravilo dosta ocjena koristeći Čistu Peticu za vježbu. Jako smo zadovoljni i koristit ćemo je i ove godine.
Vlasta, Split

Učiteljica sam 3.razreda OŠ. Peticu koristim dosta često i mogu reći da je izvrsna. Učenici su oduševljeni kada ponavljamo nastavne sadržaje koristeći Čistu Peticu.
Zdravka, Zadar

Kao logoped često koristim Čistu Peticu u radu s djecom i djeca je jako vole.
Vesna, Varaždin

Zaposlena sam u knjižnici OŠ Poreč i kupila sam sve Čiste Petice. Dok su slobodni, učenici ponavljaju gradivo. Većina njih je ispravila ocjene. Ja vas molim da izdate i za ostale razrede. Što prije jer ćete usrećiti mnoge učenike i roditelje pa i učitelje.
Vahida

Kupujem peticu već tri godine i jako sam zadovoljna.
Suzana

Kupila sam Čiste Petice svojim sinovima i obojica su bila zadovoljna ovim načinom učenja. I puno im je pomoglo.
Lidija, Zagreb

Moj sin je vježbao i igrao se i stvarno sam vidjela napredak u učenju i svladavanju gradiva. I kući je donosio petice. Jako sam zadovoljna.
Tanja, Zagreb

Moja kćer ide u treći razred i jako je zadovoljna Čistom Peticom. A ja više ne moram sama pisati zadatke za vježbanje. Na CD-u se nalazi sve što je potrebno za vježbu kod kuće.
Sanja, Osijek

Kod sina već vidim napredak od kada redovno vježba matematiku. Zadaci su svaki puta drugačiji, što je izvrsno za usvajanje osnovnih računskih operacija.
Tihana, Koprivnica

Moje dijete je zadovoljno sa Peticom jer je može samostalno koristiti i jer se može i poigrati između testova.
Marija, Zagreb

Petica je baš super.
Tea, Vinkovci

Moj sin je na CD-u Čista petica radio u školi i bio je oduševljen,pa smo kupili komplet za doma. Učeći na petici pokazao je nevjerojatan napredak.
Milan, Rijeka

Učiteljica sam 4. razreda OŠ i kupila sam nedavno CD Čista petica IV. Samo želim reći da sam prezadovoljna (i moji učenici, naravno). Hvala Vam.
K., Vinkovci
Back to content