Iluzije - Artrea

Title
Idi na sadržaj
Optičke iluzije
Optičke ili vizualne iluzije zahtijevaju zapažanje slike koja se razlikuje od objektivne stvarnosti. Informacije koje nam daje naše oko obrađuju se u mozgu i daju rezultat koji se ne podudara s izgledom izvornika.
Nemojte se obeshrabriti ako od prve ne vidite opisani efekt, budite strpljivi i pokušajte ponovno. Što se nekih optičkih iluzija tiče, postoji maleni postotak ljudi, sa savršeno razvijenim vidom, koji ih jednostavno ne mogu vidjeti, iz nepoznatog razloga.
Prebrojite vitezove

Prebrojite vitezove! A onda ih prebrojite ponovno nakon promjene!
Slijepa točka
Optičke iluzije
Sjednite na normalnu udaljenost od ekrana, pokrijte desno oko rukom a lijevim okom gledajte u crni krug. Sada se polako približavajte ekranu. U jednom trenutku križić će nestati iz vašeg vidnog polja. Čestitamo, upravo ste otkrili svoju 'slijepu točku'.
Trokut - nije trokut?
Optička iluzija

Koliko trokuta vidite na slici? U stvari nema trokuta na slici, samo su tri "slova V" i tri kruga s izrezanim dijelom.
Linije
Optička iluzija

Jesu li linije u pozadini neprekinute ili prekinute?
Dijagonale
Optička iluzija

Dijagonale a i b su jednake duljine, ali zbog suprotnog nagiba izgleda da je b kraća.
Boje
Optička iluzija

Sva narančasta polja su jednakog intenziteta boje.
Linija
Optička iluzija

Iako izgleda kao niz kvadrata radi se o jednoj neprekinutoj liniji.
Krugovi
Optička iluzija

Koliko pravilnih krugova vidite na slici? Zapravo se na slici nalaze tri koncentrična pravilna kruga,
ali zbog obojenosti dva veća kruga izgledaju nepravilno.
Police
Optička iluzija

Koliko je polica na slici? Gdje počinje jedna, a gdje završava sljedeća?
Krugovi
Optička iluzija

Koliko krugova vidite na slici? Samo su četiri. Srednji, svijetlo zeleni je optička iluzija
nastala zbog toga što su unutarnji dijelovi krugova obojeni drugom bojom.
Krugovi
Optička iluzija

Na kojem je crtežu središnji krug veći, lijevom ili desnom?
Izgleda kao da je lijevi središnji krug veći, ali nije, oba su kruga iste veličine.
Linije
Optička iluzija

Koja je linija duža, gornja ili donja? Zapravo su obje linije jednake dužine,
ali zbog drugačije okrenutih završnih strelica gornja linija izgleda duže od donje.
Krugovi i kvadrati
Optička iluzija

Jesu li stranice kvadrata ravne ili zakrivljene?
Zbog koncentričnih kružnica linije kvadrata izgledaju zakrivljene,
ali u stvarnosti su to potpuno ravne linije.
Boje
Optička iluzija

Čitaj redom tako da kažeš koje je boje riječ, a ne ono što piše.
Teško, jer naš mozak vidi napisanu riječ i moramo se truditi da ne izgovorimo ono što piše umjesto onoga što vidimo.
Paralelne linije
Optička iluzija

Jesu li sive linije ravne ili su zakrivljene?
Iako izgledaju zakrivljeno, sive linije su potpuno ravne i paralelne, ali zbog razmještaja crnih polja na slici djeluju kao da nisu.
Nijanse
Optička iluzija

Pažljivo pogledaj sivu crtu koja prolazi sredinom slike. Je li crta stvarno tamnija na pojedinim dijelovima ili nije?
Nije, siva crta je jednake boje cijelom svojom dužinom.
Kontrast
Optička iluzija
Sve što na prvi pogled vidite na slici su čudni likovi.
No, ako pogledate bolje, možete vidjeti slova u bjelinama između likova. Koja riječ?

Polja
Optička iluzija

Jesu li siva polja u sredini lijeve i desne slike iste boje?
Iako polja na lijevoj slici izgledaju svjetlije, zapravo su iste boje, ali zbog toga što su okolna polja na desnoj slici svjetlije boje i polja u sredini izgledaju tamnije od onih na lijevoj strani.
Nijanse
Optička iluzija

Dva polja na slici na koja pokazuju crte izgledaju različitih nijansi ali su zapravo potpuno iste boje.
Likovi
Optička iluzija

Dva lika na slici su potpuno jednaka, iako zbog svog oblika i položaja izgleda kao da je donji lik veći od gornjeg.
Linije
Optička iluzija

Pažljivo promotri lijevu sliku i pokušaj pogoditi koja crta je nastavak crne crte. Izgleda kao da je to crvena, ali nije. Pogledaj sliku s desne strane.
Nijansa
Optička iluzija

Siva polja s desne strane slike i siva polja s lijeve strane slike su potpuno jednake boje, ali zbog polja koja ih okružuju, polja na desnoj strani izgledaju tamnije.
Čista Petica - učilice od 1. do 8. razreda osnovne škole
Newsletter
Ukoliko želite primati obavijesti o našim novim izdanjima i aktualnim ponudama upišite se na našu mailing listu.


Potvrdi klikom na donji gumb


Vašu e-mail adresu ćemo koristiti samo u svrhu slanja naših obavijesti o novim sadržajima i proizvodima i nećemo ju prosljeđivati ili davati na korištenje trećim osobama.
Svatko ima mogućnost odjave s mailing liste u svakom poslanom e-mailu, a odjava s liste moguća je i ovdje. U slučaju da želite dodatne informacije, možete ih pronaći ovdje.
Točke?
Optička iluzija

Ako duže vrijeme gledate u sliku, pričinit će vam se da se u prazninama između kvadrata nalaze sive točke.
Povratak na sadržaj