Što je disleksija? - Artrea

Title
Go to content
Disleksija
Albert Einstein, Thomas Edison - znanstvenici.
Walt Disney, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Whoopi Goldberg, Antony Hopkins – umjetnici
Hans Christian Andersen, Agatha Christie – pisci
Winston Churchil, George Washington – političari
Greg louganis, Magic johnson, Kenny logan – sportaši
Jamie Oliver, Ed baines – kuhari

Ovo su poznate osobe s disleksijom.
To znači ,  mnoge osobe s disleksijom mogu iskazati svoju nadarenost u različitim područjima u odrasloj dobi unatoč teškoćama u školskome životu. Za to je, osim hrabrosti, potrebno imati i stavove razumijevanja i podrške socijalne okoline.

Što je disleksija?

Disleksija je dobro poznata, ali još uvijek nedovoljno shvaćena teškoća. Vezana je uz čitanje i pisanje i povezana s nekim drugim teškoćama koje nadilaze područje pismenosti.
Termin disleksije se vrlo često koristi u svakodnevnom jeziku učitelja i roditelja, no velik broj ljudi na upit o čemu se radi, navodi mitove o disleksiji.
Najpopularniji mitovi su:
Diseksija:
·       je lijenost
·       je simptom intelektualne zaostalosti
·       je rezultat nedostatne poduke
·       je rezultat lijenosti
·       je rezultat manjkave pažnje
·       je obilježje prisutno samo kod djece
·       nestaje sazrijevanjem
·       nestaje s produžavanjem vremena učenja.

Definicija Europske udruge za disleksiju (European Dylexia Association – EDA, 2007) daje široko određenje disleksije jer uzima u obzir i druge teškoće i određenja.
Disleksija je različitost u stjecanju i korištenju vještina čitanja, spellinga i pisanja. Neurološkoga je podrijetla.
Termin „neurološki“ označava da je disleksija u samoj osobi i nije rezultat vanjskih čimbenika kao što su neodgovarajuća poduka ili nedostatno školovanje.
Najvažniji dio definicije je „različitost u stjecanju“ vještine čitanja i pisanja, ili možemo govoriti o „teškoćama u stjecanju“ što olakšava razumijevanje problema. Osobe s disleksijom se slažu da je „problem“ u društvu (mitovi o disleksiji) i taj svoj „problem“ sagledavaju kao različitost u načinima učenja i razmišljanja, a ne kao teškoću.
Obilježja disleksije razlikuju se od osobe do osobe jer svaka osoba s disleksijom ima svoj vlastiti „profil obilježja/simptoma“. Naravno postoje neka svakodnevna obilježja koja se učestalo pojavljuju kod osoba s disleksijom. Postoje i tzv. jake i slabe strane osoba s disleksijom.
Jake strane:
·       jaki predodžbeni kapacitet
·       originalnost, kreativnost
·       dobar vizualni kapacitet
·       značajan kapacitet globalnoga razumijevanja
·       intuicija
·       „umjetnički“ način mišljenja
Slabe strane:
·       slaba pismenost
·       teškoće u učenju čitanja i pisanja
·       sporo čitanje i pisanje i/ili mnogo grešaka pri čitanju i pisanju
·       teškoće u razumijevanju pisanoga
·       teškoće u pisanom izražavanju (organizaciji misli na papiru)
·       problemi pri pisanju
·       umor u situacijama čitanja i pisanja
·       loše verbalno pamćenje
·       loš kapacitet za analizu detalja.

Za prepoznavanje posebnih obilježja/simptoma kod djece postoje upitnici za roditelje i učitelje, a za odrasle osobe mogu se koristiti tzv. liste za provjeru.
I upitnici i liste za provjeru trebaju biti pažljivo tumačeni.
Oni mogu poslužiti kao vodič prema kojemu se osobe upućuju na složenija ispitivanja teškoća, što znači one nisu jednake dijagnostičkoj procjeni. Ako  netko ima neke od teškoća čitanja i pisanja, to ne znači da ima disleksiju.
Ukoliko vi ili vaše dijete imate takvih poteškoća potrebno se obratiti logopedu i psihologu na potpunu dijagnostičku procjenu.
Upitnici i liste za provjeru često se objavljuju u priručnicima koji govore o disleksiji ili teškoćama u učenju, a dostupne su i na internetskim stranicama (Hrvatske udruge za disleksiju, www.hud.hr).
Učenici s disleksijom su „djeca kojoj školovanje neće biti lako“. Važno je dobro poznavati iskustvo dječjih svakodnevnih zapreka da se samomotiviraju u izvršavanju svojih školskih obaveza, da s više elana prionu nečemu što im ne ide, nečemu što ne mogu, a što većini razreda polazi za rukom bez mnogo napora ili barem bez njima vidjivog napora.
Važno je znati da su djetetove mogućnosti uvijek iznad njih jer nas tome podučava princip ravnoteže sposobnosti i teškoća, kojima se i sama ljudska priroda pobrinula da oduzimajući nekoj ljudskoj jedinici optimum postignuća u jednoj sposobnosti dade u zamjenu mogućnost razvoja druge kompenzacijske ili komplementarne sposobnosti.
Mislim da je moguće potaknuti taj dio dječjih različitosti koje nisu samo teškoće i time pokrenuti zainteresiranost, postići neki, makar i mali uspjeh, napraviti neki most između onoga što vole i što im uspijeva i vještina koje moraju naučiti:čitanja, pisanja i računanja.

Vesna Ivančević, prof. defektolog-logoped

(članci su izlazili u časopisu za vjersku kulturu i informaciju "Ljudima prijatelj"
Glasnik svetog Leopolda Mandića u tijeku 2010 i 2011. godine.)
Program ranog učenja Interaktivne učilice za djecu mlađeg uzrasta od 3 do 5 godina - životinje, boje brojevi
Čituljica - Interaktivni trening čitanja
Back to content