Matematika 5-8 - Artrea

Title
Idi na sadržaj
Matematika 5-8
Matematika 5-8 interaktivni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva matematike za više razrede osnovne škole
Kompletno gradivo matematike za više
razrede osnovne škole
na jednom CD-u!
- učenje
- ponavljanje
- vježbanje
- utvrđivanje gradiva
- kompletni pregled gradiva
 osnovne škole
- bolji rezultati u školi
Matematika 5-8 je edukativni, interaktivni program za ponavljanje i vježbanje matematike od petog do osmog razreda osnovne škole. Obuhvaćeno je kompletno gradivo matematike, s repetitorijem i zadacima u interaktivnom obliku, uz mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za svaku cjelinu s ili bez rješenja.

Jednostavan za korištenje i pristupačan djeci u višim razredima osnovne škole, ovaj program na jednostavan i praktičan način omogućava ponavljanje, vježbanje i utvrđivanje gradiva iz matematike te može biti veoma koristan i kod prelaska iz osnovne u srednju školu.

Autor: Mirjana Martan
Stručni suradnik: Vesna, Svrtan prof.
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: interaktivni PC program, Windows

Više o programu Matematika 5-8 >>>
Cijena/kom 11,95 EUR

Način preuzimanja:

Količina:

Ukoliko odabrani edukativni program želite naručiti na CD-u i primiti poštom, prije nego dodate proizvod u košaricu, umjesto opcije "Download" odaberite opciju "Poštom".
Temeljem stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje Klasa 602-02/11-01/0083 URBROJ 561-03-03/6-11-2 od 15. lipnja 2011. edukativni CD Matematika 5-8 namijenjen je učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole s ciljem ponavljanja i uvježbavanja gradiva te provjeravanja znanja. Jednostavan je za korištenje jer su dane jasne upute. Na Glavnom izborniku je 12 naslova nastavnih cjelina od kojih svaka ima dodatnu podjelu. Zadaci uglavnom obuhvaćaju gradivo osnovne škole, dobro su odabrani, postupno po složenosti. Učenici ih mogu rješavati interaktivno pomoću računala, a složeniji zadaci mogu se ispisati i rješavati na papiru. Za svaki postavljeni zadatak dobiva se povratna informacija o točnosti rješenja, a prema potrebi može se aktivirati ogledni primjer u kojemu se objašnjava postupak rješavanja. Uz to, svakim klikom miša, generira se novi zadatak. Matematički sadržaji prezentirani na ovaj način motiviraju učenike na samostalan rad. Valja naglasiti da je sadržaj ovog CD-a i estetski dobro oblikovan što dodatno može pozitivno utjecati na pozornost i koncentraciju učenika.
Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje Klasa: 602-09/12-01/0012, UrBroj: 561-04/8-13-3 od 28. veljače 2013. godine odobrava se uporaba pomoćnog nastavnog sredstva Interaktivne vježbenice na CD-u Matematika 5-8 u nastavnom programu Matematike za 5.- 8. razred osnovne škole.
Iz recenzije
... CD je namijenjen učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole, njihovim roditeljima i učiteljima u svrhu  slučajnog ili sustavnog ponavljanja i uvježbavanja gradiva. Primjena CD-a omogućava produktivno i reproduktivno ponavljanje, a od velike pomoći  može biti prilikom prelaska iz osnovne u srednju školu. Ponavljanje gradiva je jednako važno (ponekad i važnije) od  obrade, te je nužno učenike dodatno motivirati i za ovaj način stjecanja znanja, vještina i navika. Novim generacijama učenika interaktivno učenje predstavlja zadovoljstvo, te će ovaj CD doprinijeti motivaciji za redoviti rad, a time i razvijanju radnih navika koje predstavlja najvažniju ulogu škole... (cijelu recenziju možete vidjeti ovdje)
Mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje možete vidjeti ovdje)
Sadržaj programa Matematika 5-8
Matematika 5-8
Glavni izbornik
Glavni izbornik nudi 12 tema za odabir: računske operacije u skupu No, razlomci, decimalni brojevi, cijeli brojevi, racionalni brojevi, realni brojevi, linearne jednadžbe, koordinatni sustav, kvadriranje i korjenovanje, postotni račun, mjerne jedinice i podcjelina Geometrija.
Matematika 5-8
Podizbornici
Svaka tema ima mogućnost odabira dodatnih izbornika, odnosno novih tema unutar njih (ukupno 180 izbornika) za interaktivno vježbanje ili ispisivanje, te ponavljanje određenog dijela gradiva.
Matematika 5-8 formule, objašnjenja, memento, repetitorij
Ponavljanje - repetitorij
Svaka cjelina ima mogućnost odabira oglednih primjera za ponavljanje određenog gradiva sa formulama i objašnjenjima, s mogućnošću čitanja na ekranu ili ispisivanja na papir.
Matematika 5-8
Interaktivno vježbanje
Odabirom podcjeline otvara se mogućnost interaktivnog vježbanja. Svaka je vježba sastavljena od 15 pitanja, a na kraju se dobije broj točnih odgovora i postotak ispravno riješenih zadataka.
Kod netočnog odgovora ispisuje se točno rješenje za usporedbu. Brojevi se na ekranu pojavljuju slučajnim odabirom pa se svaki puta rješavaju novi zadaci.
Matematika 5-8 ispisivanje zadataka iz matematike
Ispisivanje na pisač
Svaka podcjelina ima mogućnost ispisivanja listića sa zadacima na pisač. Zadaci se mogu ispisivati sa ili bez rješenja. Klikom na gumb "Novi zadaci" na ekranu se pojavljuju novi brojevi tako da se može ispisati neograničen broj različitih listića.
Narudžbe
Sva naša izdanja, osim putem naše online narudžbenice, možete naručiti i na brojeve telefona: 042/211 902, fax: 042/211 902 ili mobitel: 091/534 8199, 099/8696-138 svakog radnog dana od 8 do 20 sati.
Newsletter
Ukoliko želite primati obavijesti o našim novim izdanjima i aktualnim ponudama upišite se na našu mailing listu.


Potvrdi klikom na donji gumb


Vašu e-mail adresu ćemo koristiti samo u svrhu slanja naših obavijesti o novim sadržajima i proizvodima i nećemo ju prosljeđivati ili davati na korištenje trećim osobama.
Svatko ima mogućnost odjave s mailing liste u svakom poslanom e-mailu, a odjava s liste moguća je i ovdje. U slučaju da želite dodatne informacije, možete ih pronaći ovdje.
Povratak na sadržaj