Matematika 7. razred - Artrea

Title
Go to content
Testovi za provjeru znanja matematike - online
Listići za ispisivanje za provjeru znanja iz matematike
Besplatni listići za ispisivanje za vježbanje gradiva matematike i hrvatskog jezika za sedmi razred.
Testovi su posloženi po temama: koordinatni sustav, omjer i proporcija, postotni i kamatni račun.... Listići, osim onih u PDF formatu, generiraju se prilikom odabira i svaki se put pojavljuju novi brojevi. Ukoliko želite možete generirati novi listić pritiskom na gumb "Novi zadaci" na dnu stranice sa zadacima.
Ponavljanje gradiva 6. razreda
Koordinatni sustav
Omjer i proporcija
Postotni i kamatni račun
Linearne jednadžbe, linearna funkcija
Geometrija - Mnogokut, Kružnica i krug
Matematički podsjetnik - Mnogokuti - kut, opseg i površina
Matematički podsjetnik - Kružnica, krug, isječak, vijenac
Matematički podsjetnik - Trokut - vrste, opseg, površina
Geometrijska tijela i plaštevi - 7. razred
Geometrijska tijela i plaštevi - 7. razred
Fizika - listići preuzeti s CD-a Čista Petica VII
Međudjelovanje tijela
Međudjelovanje tijela - Težžište i ravnotežža tijela - Fizika 7. razred
Rad
Rad - Fizika 7. razred
Gustoća tvari
Gustoća tvari - Fizika 7. razred
Trenje
Trenje - Fizika 7. razred
Kemija - listići preuzeti s CD-a Čista Petica VII
Povezivanje atoma
Povezivanje atoma - molekule i kemijski spojevi - Kemija 7. razred
Interaktivni periodni sustav elemenata
Jednadžbe kemijskih reakcija
Jednadžbe kemijskih reakcja - Kemija 7. razred
Kemijski elementi
Kemijski elementi - Kemija 7. razred
Prostorna orijentacija - vizualizacija
Centralnosimetrični likovi. Zrcali likove preko dvije osi simetrije
Centralnosimetrični likovi. Zrcali likove preko dvije osi simetrije
Centralnosimetrični likovi. Zrcali likove preko dvije osi simetrije
Centralnosimetrični likovi. Zrcali likove preko dvije osi simetrije
Centralnosimetrični likovi. Zrcali likove preko dvije osi simetrije
Centralnosimetrični likovi. Zrcali likove preko dvije osi simetrije
Centralnosimetrični likovi. Zrcali likove preko dvije osi simetrije
Centralnosimetrični likovi. Zrcali likove preko dvije osi simetrije
Od koliko se kocki sastoji koja građevina - Prostorna orijentacija
Od koliko se kocki sastoji koja građevina - Prostorna orijentacija
Od koliko se kocki sastoji koja građevina - Prostorna orijentacija
Od koliko se kocki sastoji koja građevina - Prostorna orijentacija
Tlocrt ili pogled odozgo Prostorni plan
Od koliko se kocki sastoji koja građevina - Prostorna orijentacija
Tlocrt ili pogled odozgo Prostorni plan
Tlocrt ili pogled odozgo Prostorni plan
Tlocrt ili pogled odozgo Prostorni plan
Tlocrt ili pogled odozgo Prostorni plan
Tlocrt ili pogled odozgo Prostorni plan
Tlocrt ili pogled odozgo Prostorni plan
Misaono okretanje likova - Prostorna vizualizacija
Misaono okretanje likova - Prostorna vizualizacija
Misaono okretanje likova - Prostorna vizualizacija
CD za ponavljanje i vježbanje gradiva u osnovnoj školi
CD za ponavljanje i vježbanje gradiva u osnovnoj školi
kompletno gradivo hrvatskog jezika, prirode, matematike,
povijesti, geografije, fizike i kemije
u interaktivnom obliku uz mogućnost ispisivanja listića
sa zadacima i rješenjima
- za školsku godinu 2019./2020. -
Više od 2500 zadataka s rješenjima, interaktivni testovi na računalu ili ispisivanje listića:
Čista Petica VII - za ponavljanje gradiva 7. razreda osnovne škole
Matematika 5-8 - zadaci s rješenjima za učenje i ponavljanje matematike

Back to content