Opći pojmovi (5-8)

Pronađi na slici objekt koji odgovara zadanom...

1. Kocka

A B C D

2. Kugla

A B C D

3. Valjak

A B C D

4. Piramida

A B C D

5. Okruglo

A B C D

6. Kockasto

A B C D

7. Vozilo

A B C D

8. Glazbalo

A B C D

9. Sport

A B C D

10. Povrće

A B C D

11. Voće

A B C D

12. Zima

A B C D

13. Ljeto

A B C D

14. Tvrdo

A B C D

15. Vruće

A B C D

Rezultat =
 


Točni odgovori:

 

Povratak na sadržaj kvizova

 

 

Copyright 2014 artmedia multimedija i izdavaštvo