Znakovi u prometu (8-12)

Pronađi znak koji odgovara definiciji.

1. Obavezno zaustavljanje

A B C D

2. Pješačka staza

A B C D

3. Zabrana prometa za bicikle

A B C D

4. Djeca na cesti

A B C D

5. Zabrana prometa u jednom smjeru

A B C D

6. Zabrana zaustavljanja i parkiranja

A B C D

7. Biciklistička staza

A B C D

8. Obavezan smjer

A B C D

9. Obilježen pješački prijelaz

A B C D

10. Parkiralište

A B C D

11. Pješačka zona

A B C D

12. Ustanova hitne pomoći

A B C D

13. Završetak pješačke staze

A B C D

14. Divljač na cesti

A B C D

15. Zabrana prometa za pješake

A B C D

Rezultat =
 


Točni odgovori:

 

 

Povratak na sadržaj kvizova

 

 

Copyright 2014 artmedia multimedija i izdavaštvo