Kviz Životinje (5-8)

 

1. Pronađi domaću životinju.

A

B C D

2. Koja životinja živi u moru?

A

B

C

D


3. Koja životinja spava zimski san?

A

B

C

D


4. Koja životinja daje vunu?

A

B

C

D


5. Koja životinja nosi jaja?

A

B

C

D


6. Koja životinja plete mrežu?

A

B

C

D


7. Koja životinja se pretvara u leptira?

A

B

C

D


8. Koja životinja daje med?

A

B

C

D


9. Koja životinja živi u moru?

A

B

C

D


10. Koja životinja živi u vodi?

A

B

C

D


11. Koja životinja je otrovna?

A

B

C

D


12. Koja životinja živi u divljini?

A

B

C

D


Rezultat =
 


Točni odgovori:

 

Povratak na sadržaj kvizova

 

 

Copyright 2014 artmedia multimedija i izdavaštvo