Zbrajanje do 20

Povratak na prethodnu stranu

Upiši broj koji nedostaje.

 

       

 

   

 

 

   

   

   

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.