Brojanje do 20

 Povratak na prethodnu stranu

Prepiši brojeve tako da ih poredaš od najmanjeg do najvećeg

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.