Zbrajanje tri broja

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj

 

=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.