On-line škola matematike - uspoređivanje brojeva

Povratak na prethodnu stranu

Upiši: < (je manje)    ili  = (jednako)   ili  > (je veće)

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.