On-line škola matematike - oduzimanje do 20

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj

   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.