On-line škola matematike - oduzimanje do 20

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj

- =   -

=   =

-   - =

- =   -

=   =

-   - =

- =   -

=   =

- =   -

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.