On-line škola matematike - oduzimanje do 20

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj

           
-         -         -      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                 
                           
-         -         -      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                 
                                 
                           

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.