On-line škola matematike - zbrajanje do 10

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj

   
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
     

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.