On-line škola matematike - zbrajanje do 20

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj

+ = + =
+ = + =
+ = + =
+ = + =
+ = + =
+ = + =
+ = + =
+ = + =
+ = + =

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.