On-line škola matematike - zbrajanje desetica

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj

   
+ =   + =   + =
   
+ =   + =   + =
   
+ =   + =   + =
   
+ =   + =   + =
   
+ =   + =   + =
   
+ =   + =   + =
   
+ =   + =   + =
   
+ =   + =   + =
   
+ =   + =   + =
   
   

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.