On-line škola matematike - oduzimanje do 100

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj.

   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   
=   =   =
   

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.