On-line škola matematike - zbrajanje do 100

Povratak na prethodnu stranu

Upiši broj koji nedostaje.

- =   -

=   =

-   - =

- =   -

=   =

-   - =

- =   -

=   =

- =   -

=   =

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.