On-line škola matematike - zbrajanje do 100

Povratak na prethodnu stranu

Upiši broj koji nedostaje.

+ =   +

=   =

+   + =

+ =   +

=   =

+   + =

+ =   +

=   =

+ =   +

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.