On-line škola matematike - zbrajanje do 100

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj.

 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 
=   =
 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.