On-line škola matematike - zbrajanje do 100

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj

           
+         +         +      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                 
                           
+         +         +      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                 
                                 
                           

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.