On-line škola matematike - dijeljenje brojeva do 100

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj!

Primjer:

  36 : 2 = 10 + 8 = 18

20 : 2 = 10

16 : 2 = 8

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.