Slovo kao znak za broj

Povratak na prethodnu stranu

Pronađi vrijednost slova  a.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.