On-line škola matematike - zbrajanje brojeva do 1000

Povratak na prethodnu stranu

 

 
 
+ +   +
 
 
 
+ +   +
 
 
 
+ +   +
 
 
 
+ +   +
 
 
 
+ +   +
 
 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.