Pretvaranje jedinica za dužinu

Povratak na prethodnu stranu

Dopiši brojeve na linije. (Primjer: 5.140 kg = 5 kg 140 g = 5140 g)

         
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.