Pretvaranje jedinica za dužinu

Povratak na prethodnu stranu

Dopiši brojeve na linije. (Primjer: 5.140 l = 5 l 140 ml = 5140 ml)

         
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.