Pretvaranje jedinica za vrijeme

 

Izračunaj!        Sekunde (s) Minute (min) Sati (h) Dani (d) Tjedni (tj) Godine (god)

h min
 
d s
 
min h
 
h s
 
min d
 
d h
 
d min
 
h tj
 
d min
 
h tj