On-line škola matematike - množenje brojeva do 1000

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj!

Primjer:

  34 · 2 = 60 + 8 = 68

30 · 2 = 60

  4 · 2 = 8

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.