Napiši broj kao zbroj primarnih brojeva

Povratak na prethodnu stranu

Primjer: 6 = 2+3

   
=       =  
   
=       =  
   
=       =  
   
=       =  
   
=       =  
   
=       =  
   
=       =  
   
=       =  
   
=       =  
   
                     

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.