Zaokruži decimalni broj na cijeli broj

Povratak na prethodnu stranu

Primjer: 2.5 = 3

 

Primjer: 7.12 = 7

 

Primjer: 3.48 = 3

  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
     
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
   

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.