Zaokruži na najbližu tisućicu

Povratak na prethodnu stranu

Primjer: 2550 = 3000

 

Primjer: 7200 = 7000

  Primjer: 6900 = 7000
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
     
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
   

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.