Množenje decimalnih brojeva s deseticama, stoticama, tisućicama

Povratak na prethodnu stranu

           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.