On-line škola matematike - uspoređivanje razlomaka

Povratak na prethodnu stranu

Upiši < = > tako da bude točno.

                   
                   

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.