On-line škola matematike - zbrajanje razlomaka

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj.

+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
                       
+ =   + =  
                       

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.