Pretvaranje dekadskih razlomaka u decimalne brojeve

Povratak na prethodnu stranu

Pretvori dekadske razlomke u decimalne brojeve

  =       =    
           
  =       =    
           
  =       =    
           
  =       =    
           
  =       =    
           
  =       =    
           
  =       =    
           
  =       =    
                   
  =       =    
                   

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.