On-line škola matematike - više računskih operacija

 Povratak na prethodnu stranu

Primjer 1: -4 + (-5+3) : (-2) - 7 = -4 + (-2) : (-2) - 7 =  -4 + 1 - 7 = -4 + (-6) = -10       

         
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.