Pretvori razlomak u decimalni broj

Povratak na prethodnu stranu

 
=     =    
       
=     =    
       
=     =    
       
=     =    
       
=     =    
       
=     =    
       
=     =    
       
=     =    
                   
=     =    
                   

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.