Jednadžba pravca

 Povratak na prethodnu stranu

    Odredi koeficijent smjera zadanih pravaca.

 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.