Home CD sadržaji DVD sadržaji Knjige E-knjige Online škola Bojanke Online igre

Matematika 5-8

Mozgalomanija Čista Petica Matematika 1-4 Vesela školica Predškola Slovarica
                 

O Čistoj Petici

Na CD-ima Čista Petica obrađeno je gradivo hrvatskog jezika, Prirode i Društva te matematike, a za više razrede i kemija, povijest, geografija i fizika. Na svakom CD-u se nalazi više od 600, a za više razrede više od 2500 zadataka. Pitanja i zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
(HNOS).
Uz zadatke iz matematike, na CD-u se nalazi u učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike.

CD Čista Petica je učilica izrađena tako da potiče interese učenika kod rješavanja, te je dopunjena imenikom u koji se upisuju postignuti rezultati u obliku ocjena. Dijete na taj način ima pregled svih rezultata testova i mogućnost da pritiskom na pojedinu ocjenu direktno otvori željeni test i ispravi svoju ocjenu.

Testovi su rađeni tako da se svaki puta otvara drugačiji poredak odgovora (u matematici se pojavljuju uvijek novi brojevi) tako da dijete nema priliku rješavati zadatke po sjećanju već mora svoju „peticu“ zaslužiti znanjem.

Svakoj je interaktivnoj cjelini dodana i mogućnost ispisa listića sa zadacima, tako da učenik može rješavati zadatke i pismenim putem te na taj način dodatno utvrditi naučeno gradivo.

Dodatni sadržaji

Na CD-ima Čista Petica nalazi se i igralište sa 8 igara pomoću kojih djeca razvijaju motoriku, pamćenje i logičko razmišljanje djece. Igre su prilagođene uzrastu djece.

 

O instalaciji

CD-e Čista Petica mogu samostalno koristiti djeca bez pomoći roditelja. Potrebna konfiguracija za korištenje: Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7, 8, Pentium III, 256 MB RAM-a. CD Čista Petica može se koristiti i na MAC računalima.

 

Narudžbe

Sva naša izdanja, osim putem naše online narudžbenice, možete naručiti i na brojeve telefona: 042/211 902, fax: 042/211 902 ili mobitel: 091/534 8199, 099/8696-138, svakog radnog dana od 8 do 20 sati.

Sva naša izdanja možete potražiti i u knjižarama.

 

CD Čista Petica - za školsku godinu 2016/2017.

 

CD Čista Petica hrvatski je proizvod koji prati nastavni program Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a može se koristiti kao pomoćni materijal u nastavi, kao i kod kuće, kao djeci prihvatljiv način učenja pomoću kojeg na lakši i zabavniji način mogu usvajati i provjeravati gradivo od prvog do osmog razreda osnovne škole.
Sve Čiste Petice uz interaktivni dio, od ove godine imaju i mogućnost ispisivanja listića sa zadacima i rješenjima.
CD Čista Petica pokreće se direktno sa CD-a, bez komplicirane instalacije, te omogućava lako, jednostavno i brzo korištenje za djecu i roditelje.

 

Čista Petica I                                                                             

Cista Petica I za ponavljanje i ucenje gradiva 1. razreda osnovne skole

Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva prvog razreda osnovne škole.

Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode i društva te Matematike, a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (HNOS).

Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, dodana je mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.

Uz više od 500 tematskih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike, Vodič kroz lektiru za čitanje s razumijevanjem te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Više o CD-u Čista Petica I u PDF obliku (1152KB).

 
Cijena/kom: 86,00 kn
približno 11.80 EUR

kom:

 

Čista Petica II

Cista Petica II za ponavljanje i ucenje gradiva 2. razreda osnovne skole

Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva drugog razreda osnovne škole.

Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode i društva te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (HNOS).

Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, dodana je mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.

Uz učilicu sa više od 600 tematskih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike, Vodič kroz lektiru za čitanje s razumijevanjem te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Više o CD-u Čista Petica II u PDF obliku (1252KB).

 
Cijena/kom: 86,00 kn
približno 11.80 EUR

kom:

 

Čista Petica III

Cista Petica III za ponavljanje i ucenje gradiva 3. razreda osnovne skole

Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva trećeg razreda osnovne škole.

Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode i društva te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (HNOS). 

Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, dodana je mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.

Uz učilicu sa više od 600 tematskih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike, Vodič kroz lektiru za čitanje s razumijevanjem te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Više o CD-u Čista Petica III u PDF obliku (1147KB).

 
Cijena/kom: 86,00 kn
približno 11.80 EUR

kom:

 

Čista Petica IV

Cista Petica IV za ponavljanje i ucenje gradiva 4. razreda osnovne skole

Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva četvrtog razreda osnovne škole.

Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode i društva te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (HNOS). 

Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, dodana je mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.

Uz učilicu sa više od 700 tematskih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike, Vodič kroz lektiru za čitanje s razumijevanjem te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Više o CD-u Čista Petica IV u PDF obliku (733KB).

 
Cijena/kom: 86,00 kn
približno 11.80 EUR

kom:

 

 

Čista Petica V

Cista Petica V za ponavljanje i ucenje gradiva 5. razreda osnovne skole

 

Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva petog razreda osnovne škole.

Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode i društva, Povijesti, Geografije te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (HNOS). 

Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, dodana je mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.

Uz učilicu sa više od 1500 tematskih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Više o CD-u Čista Petica V u PDF obliku (1650KB).

 
Cijena/kom: 86,00 kn
približno 11.80 EUR

kom:

 

 

Čista Petica VI 

Cista Petica VI za ponavljanje i ucenje gradiva 6. razreda osnovne skole

Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva šestog razreda osnovne škole.

Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Prirode, Povijesti, Geografije te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (HNOS).

Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, dodana je mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka. 

Uz učilicu sa više od 1500 tematskih interaktivnih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Više o CD-u Čista Petica VI u PDF obliku (1650KB).

 
Cijena/kom: 86,00 kn
približno 11.80 EUR

kom:

 

 

Čista Petica VII

Čista Petica VII za ponavljanje i ucenje gradiva 7. razreda osnovne skole

Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva sedmog razreda osnovne škole.

Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Biologije, Povijesti, Geografije, Kemije, Fizike te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (HNOS). 

Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, dodana je mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.

Uz učilicu sa više od 2500 tematskih interaktivnih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Više o CD-u Čista Petica VII u PDF obliku (1650KB).

 
Cijena/kom: 86,00 kn
približno 11.80 EUR

kom:

 

Čista Petica VIII

Cista Petica VIII edukativni CD za ponavljanje gradiva osmog razreda osnovne škole

Edukativni CD za ponavljanje i vježbanje gradiva sedmog razreda osnovne škole.

Temeljito je obrađeno gradivo Hrvatskog jezika, Biologije, Povijesti, Geografije, Kemije, Fizike te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (HNOS). 

Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, dodana je mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.

Uz učilicu sa više od 2500 tematskih interaktivnih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Više o CD-u Čista Petica VIII u PDF obliku (670KB).

 
Cijena/kom: 86,00 kn
približno 11.80 EUR

kom:

 

 
Mišljenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa 602-01/09-01/00288 URBROJ 533-12-09-0004 od 12. lipnja 2009. edukativni CD-i Čista Petica I, II, III i IV primjereni su učenicima prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole i usklađeni s nastavnim programom hrvatskog jezika te nastavnim temama matematike i prirode i društva. Mišljenje MZOŠ-a temelji se na stručnom mišljenju Agencije za odgoj i obrazovanje Klasa: 602-01/09-01/0108 URBROJ 561-03-02/1-09-1 od 1. lipnja 2009. prema kojem se učenici mogu koristiti CD-ima Čista Petica kao neobaveznim i pomoćnim pomagalom u svrhu ponavljanja, vježbanja i provjeravanja nastavnoga gradiva u slobodno vrijeme.

 

 

98% zadovoljnih kupaca

Nakon što su kupili i isprobali CD Čista Petica 98% kupaca kaže da su ovaj CD preporučili i svojim poznanicima.

 

Pošalji link prijatelju

 

Kalendar šk. god. 16/17

Isprintaj svoj kalendar za školsku godinu 2016./2017. (pdf 130Kb) klikni ovdje

Raspored sati

Isprintaj svoj raspored
za školu!!!

 

Newsletter

Ukoliko želite primati obavijesti o našim novim izdanjima ne zaboravite se upisati na našu mailing listu.

 
Upiši se Ispiši se  

  

 

Vaši kometari

Super, preporučujem vam da koristite ovu stranicu jer ja sam dobio Čistu peticu
            Luka Radic 4.a

...kćer je upravo vrisnula od sreće kada smo pročitali da izlazi Čista Petica VII...

Hvala Vam za ovako dobru stranicu i CD-e za vježbu. Nadam se čistoj petici za 7. i 8. razred.
          Mama iz Pule

Učenik sam 7. razreda  i veoma sam zadovoljan Čistom Peticom :DD

Prošle godine naručila sam za 5. razred i djetetu je pomoglo u povijesti, a ostatak je služio za ponavljanje, dijete uči što treba još učiti i ponoviti, te se više trudi i ispravlja ocjene koje su niže. Ovu godinu naručila sam i za mlađe dijete koje kreće u 1. razred, te za 6. razred, jer je stvar odlična. Hvala!

Idem u 6. razred i tata mi za svaki razred kupi CD Čista Petica, a ove godine mi je još kupio i CD Matematika 5-8. Tako mogu lakše ponoviti 5. razred i uvježbati gradivo 6. razreda. Ova stranica nas je potakla da ga kupimo. Hvala!

Kćerka i zadovoljni tata!

Moje je dijete prošle školske godine popravilo dosta ocjena koristeći Čistu Peticu za vježbu. Jako smo zadovoljni i koristit ćemo je i ove godine.

Vlasta, Split

Učiteljica sam 3.razreda OŠ. Peticu koristim dosta često i mogu reći da je izvrsna. Učenici su oduševljeni kada ponavljamo nastavne sadržaje koristeći Peticu.

Zdravka, Zadar

Kao logoped često koristim Čistu Peticu u radu s djecom i djeca je jako vole.

Vesna, Varaždin

Zaposlena sam u knjižnici OŠ Poreč i kupila sam sve Čiste Petice. Dok su slobodni, učenici ponavljaju gradivo. Većina njih je ispravila ocjene. Ja vas molim da izdate i za ostale razrede. Što prije jer ćete usrećiti mnoge učenike i roditelje pa i učitelje.

Vahida

Kupujem peticu već tri godine i jako sam zadovoljna.

Suzana

Kupila sam Čiste Petice svojim sinovima i obojica su bila zadovoljna ovim načinom učenja. I puno im je pomoglo.

Lidija, Zagreb

Moj sin je vježbao i igrao se i stvarno sam vidjela napredak u učenju i svladavanju gradiva. I kući je donosio petice. Jako sam zadovoljna.

Tanja, Zagreb

Moja kćer ide u treći razred i jako je zadovoljna Čistom Peticom. A ja više ne moram sama pisati zadatke za vježbanje. Na CD-u se nalazi sve što je potrebno za vježbu kod kuće.

Sanja, Osijek

Kod sina već vidim napredak od kada redovno vježba matematiku. Zadaci su svaki puta drugačiji, što je izvrsno za usvajanje osnovnih računskih operacija.

Tihana, Koprivnica

Moje dijete je zadovoljno sa Peticom jer je može samostalno koristiti i jer se može i poigrati između testova.

Marija, Zagreb

Petica je baš super.

Tea, Vinkovci

Moj sin je na CD-u Čista petica radio u školi i bio je oduševljen,pa smo kupili komplet za doma. Učeći na petici pokazao je nevjerojatan napredak. 

Milan, Rijeka

Učiteljica sam 4. razreda OŠ i kupila sam nedavno CD Čista petica IV. Samo  želim reći da sam prezadovoljna (i moji učenici, naravno). Hvala Vam.

K., Vinkovci

Home | O nama | Proizvodi | Uvjeti prodaje | Kontakt | Online igre |Artmedia © 2004-2016 | Uvjeti korištenja