Pretvori dekadske jedinice

 Povratak na prethodnu stranu

Riješi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.