Matematika 4. razred - Artrea

Title
Go to content
Testovi za provjeru znanja - online
Listići za ispisivanje za provjeru znanja iz matematike
Besplatni listići za ispisivanje za vježbanje gradiva matematike, hrvatskog jezika i prirode za četvrti razred.
Testovi su posloženi po temama: pisano zbrajanje i oduzimanje, pisano množenje i dijeljenje, zaokruživanje brojeva, jedinice mjera.... Listići, osim onih u PDF formatu, generiraju se prilikom odabira i svaki se put pojavljuju novi brojevi. Ukoliko želite možete generirati novi listić pritiskom na gumb "Novi zadaci" na dnu stranice sa zadacima.
Brojanje, zaokruživanje, uspoređivanje brojeva
Zaokruži broj na najbližu stoticu - troznamenkasti brojevi
Zaokruži broj na najbližu stoticu - četveroznamenkasti brojevi
Matematička bojanka - Mjesne vrijednosti - Matematika 3. razred OŠ
Zaokruži broj na najbližu deseticu
Matematička bojanka - Mjesne vrijednosti - Matematika 3. razred OŠ
Matematička bojanka - Mjesne vrijednosti - Matematika 3. razred OŠ
Matematička bojanka - Mjesne vrijednosti - Matematika 3. razred OŠ
Matematička bojanka - Mjesne vrijednosti - Matematika 3. razred OŠ
Oboji po brojevima - Zaokruži na stotice - Matematika za 4. razred osnovne škole
Oboji po brojevima - Višekratnici - Matematika za 4. razred osnovne škole
Oboji po brojevima - Zaokruži na desetice - Matematika za 4. razred osnovne škole
Zbrajanje
Zbrajanje i oduzimanje do 1000000 - listići matematika 4. razred OŠ
Zbrajanje i oduzimanje do 1000000 - listići matematika 4. razred OŠ
Zbrajanje i oduzimanje do 1000000 - listići matematika 4. razred OŠ
Zbrajanje i oduzimanje do 1000000 - listići matematika 4. razred OŠ
Oduzimanje
Zbrajanje i oduzimanje do 1000000 - listići matematika 4. razred OŠ
Zbrajanje i oduzimanje do 1000000 - listići matematika 4. razred OŠ
Zbrajanje i oduzimanje do 1000000 - listići matematika 4. razred OŠ
Množenje
Dijeljenje
Sve računske operacije, redoslijed računskih operacija
Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika 4. razred OŠ
Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika 4. razred OŠ
Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika 4. razred OŠ
Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika 4. razred OŠ
Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika 4. razred OŠ
Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika 4. razred OŠ
Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika 4. razred OŠ
Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika 4. razred OŠ
Matematičke Zabavne Kartice - Računamo do 10000 - za 4. razred osnovne škole
Matematičke Zabavne Kartice - Računamo do 10000 - za 4. razred osnovne škole
Čarobne kartice - Pogodi broj od 1-63
Matematičke Zabavne Kartice - Računamo do 10000 - za 4. razred osnovne škole
Trokut, pravokutnik i kvadrat, prostorna orijentacija
Opseg trokuta - matematika za 4. razred osnovne škole
Opseg trokuta - matematika za 4. razred osnovne škole
Opseg pravokutnika i kvadrata - matematika za 4. razred osnovne škole
Vrste trokuta - matematika za 4. razred osnovne škole
Opseg i površina trokuta, pravokutnika i kvadrata - matematika za 4. razred osnovne škole
Plašt kocke - matematika za 4. razred osnovne škole
Geometrijska tijela - matematika za 4. razred osnovne škole
Opseg i površina trokuta, pravokutnika i kvadrata - matematika za 4. razred osnovne škole
Geometrijska tijela - matematika za 4. razred osnovne škole
Geometrijska tijela - matematika za 4. razred osnovne škole
Geometrijska tijela - matematika za 4. razred osnovne škole
Precrtaj likove - Predlošci Vizualno-prostorna orijentacija
Dovrši crtež - Predlošci Vizualno-prostorna orijentacija
Dovrši crtež - Predlošci Vizualno-prostorna orijentacija
Dovrši crtež - Predlošci Vizualno-prostorna orijentacija
Dovrši crtež - Predlošci Vizualno-prostorna orijentacija
Oboji kvadratiće - Oboji kvadratiće Vizualna percepcija
Oboji kvadratiće - Oboji kvadratiće Vizualna percepcija
Prebroji kocke - Vizualno-prostorna orijentacija
Prebroji kocke - Vizualno-prostorna orijentacija
Jedinice mjera - duljina, težina, volumen, vrijeme
Mjere za volumen tekućine - Učimo računati pomoću tablice mjesnih vrijednosti
Računanje s jedinicama za vrijeme
Mjere za duljinu - Učimo računati pomoću tablice mjesnih vrijednosti
Mjere za težinu - Učimo računati pomoću tablice mjesnih vrijednosti
Računanje s jedinicama za vrijeme
Računanje s jedinicama za vrijeme
Računanje s jedinicama za vrijeme
Računanje s jedinicama za vrijeme
Hrvatski jezik
Čitanje s razumijevanjem - logičko zaključivanje
Premetaljka - Hrvatski jezik za 4. razred osnovne škole
Glagoljica
Čitanje s razumijevanjem - logičko zaključivanje

CD za ponavljanje i vježbanje gradiva u osnovnoj školi
kompletno gradivo hrvatskog jezika, prirode i matematike
u interaktivnom obliku uz mogućnost ispisivanja listića
sa zadacima i rješenjima
- za školsku godinu 2018./2019. -
Više od 700 zadataka s rješenjima, testovi na ekranu ili ispisivanje listića:
Čista Petica V - za ponavljanje gradiva 4. razreda osnovne škole

Back to content