On-line škola matematike - množenje brojeva do 1000

Povratak na prethodnu stranu

 

Izračunaj! (Primjer: 324 · 2 = 300 · 2 + 20 · 2 + 4 · 2 = 600 + 40 + 8 = 648)
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.