Uvjeti prodaje - Artrea

Title
Idi na sadržaj
Uvjeti prodaje
Prodavatelj
Prodavatelj i vlasnik proizvoda na stranicama www.artrea.com.hr je Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan, M. P. Miškine 43, 42000 Varaždin, OIB 80875865427, tel/fax 042 211 902, mob. 091/534 8199, e-mail: info@artrea.com.hr, MBO: 92359787, Broj. obrtnog reg. 3545, IBAN HR53 2340009 11401 96833.

Kupac je posjetitelj Internet domene http://www.artrea.com.hr koji na web stranici Internet domene Prodavatelja http://www.artrea.com.hr odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu i pošalje narudžbu, a Prodavatelj istu narudžbu prihvati. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Uvjeti prodaje
Sve cijene proizvoda su izražene u EUR-ima s uračunatim PDV-om, a prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Cijene navedene u hrvatskim kunama (ispod glavne cijene) su informativne i temeljene na fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK (obveza dvojnog iskazivanja cijene od 5. rujna 2022.). Za narudžbe manje od 20 EUR-a, za proizvode koji se šalju poštom na adresu kupca, na iznos narudžbe dodaje se iznos poštarine koji je vidljiv kupcu kod pregleda košarice, prije završne potvrde narudžbe.
Slanjem narudžbe smatra se da je kupac upoznat s Uvjetima prodaje te da pristaje na uvjete prodaje. Prihvat narudžbe od strane Prodavatelja se smatra dostavom potvrde kupcu od strane Prodavatelja o prihvaćenoj narudžbi na e-mail adresu kupca koju je kupac definirao prilikom narudžbe. Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.
Svi proizvodi na internet stranicama www.artrea.com.hr mogu se naručiti putem telefona, on-line narudžbenice ili putem e-maila. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti dostaviti proizvode kontaktirat će kupca i dogovoriti novi rok isporuke ili otkazivanje naručenog proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog, a već plaćenog proizvoda, prodavatelj će kupcu izvršiti povrat sredstava.
Dostava naručenih proizvoda odvija se putem Hrvatske pošte d.d., ili drugačije na zahtjev kupca. Svi proizvodi su zapakirani tako da se izbjegnu oštećenja prilikom transporta. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja na pošiljci, te odbiti primiti oštećeni proizvod. Prodavatelj se obvezuje izvršiti zamjenu oštećene pošiljke bez obračunavanja dodatnih troškova.
Naručene proizvode kupac iz Hrvatske može platiti putem opće uplatnice, pouzećem ili karticom (MasterCard, Visa).
Kupci iz inozemstva (izvan Hrvatske) naručene proizvode mogu platiti karticom (MasterCard, Visa).
Kupac može reklamaciju na proizvod/pisani prigovor uputiti poštom, e-mailom ili usmeno u roku 8 dana od primitka proizvoda.
Kupac može odustati od kupnje u roku 14 dana od narudžbe, te vratiti o svom trošku neoštećeni proizvod na našu adresu sa zahtjevom za povrat novca. U tom slučaju kupcu vraćamo novac, odnosno iznos cijene proizvoda (bez poštarine).

Kartično plaćanje
Kartično plaćanje obavlja se preko sigurnog poslužitelja RBA banke. Zaštita podataka između web trgovine Artmedia i banke postiže se pomoću SSL (Secure Socket Layer) protokola koji jamči kriptiranje podataka na mreži. Artmedia nema pristup niti zadržava podatke o kreditnim karticama u svom sustavu. Po izvršenom plaćanju i uspješno obavljenoj autorizaciji od strane banke, kupac se preusmjerava ponovno na stranice Artmedie i dobiva obavijest o uspješno provedenom plaćanju.

Plaćanje internet bankarstvom/općom uplatnicom
Prodavatelj po zaprimljenoj narudžbu Kupcu na e-mail naveden u narudžbi dostavlja ponudu za plaćanje sa svim elementima. Kupac može uplatiti iznos naveden u ponudi putem internet bankarstva ili općom uplatnicom. Ponuda se smatra plaćenom u trenutku zaprimanja uplate kod Prodavatelja ili po zaprimanju potvrde o plaćanju od Kupca. Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje po ponudi u roku od 30 dana po izdavanju iste, smatra se da je Kupac odustao od kupnje.

Plaćanje pouzećem
Plaćanje se obavlja kod preuzimanja pošiljke od poštara ili u poštanskom uredu prilikom preuzimanja naručenih proizvoda. Kod plaćanja otkupnine kupac plaća i poštanske manipulativne troškove (za transakciju novca) prema cjeniku Pošte. Navedeni  manipulativni troškovi prihod su Hrvatske Pošte d.d. i nisu navedeni na računu koji izdajemo kupcu.

Plaćanje pouzećem moguće je samo za narudžbe čija je isporuka u Republici Hrvatskoj.

Dostava
E-vježbenice (PDF datoteke) / interaktivni programi
Za naručene PDF datoteke i/ili interaktivne programe (ukoliko kupac odabere opciju skidanja instalacijske datoteke) linkovi se dostavljaju na e-mail adresu kupca odmah po zaprimljenoj uplati ili potvrdi o uplati. PDF datoteke (rubrika E-vježbenice) ne dostavljamo poštom! Prihvatom ovih uvjeta kod potvrde narudžbe kupac pristaje na to da će račun za naručene PDF datoteke i programe koji nisu isporučeni na tjelesnom mediju biti isporučen u elektroničkom obliku te prihvaća prihvat takvog računa.

Ostali proizvodi (CD, DVD, Knjige)
Dostava ostalih proizvoda vrši se putem Hrvatske pošte. Rok dostave je od 3 do 7 radnih dana (rok dostave nažalost ovisi o Hrvatskoj pošti) nakon narudžbe ili vidljive uplate (subota, nedjelja i praznici se ne računaju u rok dostave). Ukoliko poštar kupca ne zatekne kod kuće, ostavit će obavijest o prispjeću pošiljke u sandučiću. Ukoliko kupac ne podigne pošiljku u poštanskom uredu u roku od 5 radnih dana od poštanske obavijesti o prispjeću pošiljke, pošiljka se vraća na našu adresu te pri tom za Prodavatelja nastaju dodatni troškovi povrata pošiljke.
U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
Pošiljku šaljemo ponovno samo pod sljedećim uvjetima: ukoliko kupac podmiri sve nastale troškove: slanje, povrat i ponovno slanje proizvoda. Kupac koji naruči proizvod pouzećem a ne preuzme naručenu pošiljku, ne može više naručivati pouzećem.

Otkazivanje ugovora
Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem preko obrasca objavljenog na web stranici Internet domene Prodavatelja www.artrea.com.hr. Ugovor se smatra otkazanim kada Prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti robu Prodavatelju u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Roba koju vraća kupac Prodavatelju mora biti kompletna, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno odrebama Zakonu o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.
Ukoliko Kupac po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj će u roku od četrnaest (14) radnih dana izvršiti povrat uplaćenih sredstava, umanjen za troškove poštarine. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je proizvod otpečaćen nakon isporuke (Zakon o zaštiti potrošača NN 14/14, 110/15, čl. 79, toč. 9).

Prilikom otkaza ugovora povrat proizvoda nije moguć pouzećem.
Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora Prodavatelj vrši na naznačeni račun od strane Kupca ili na adresu koju je Kupac naznačio za dostavu ukoliko Kupac naknadno ne naznači drugu adresu.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Prihvaćanjem ovih uvjeta Kupac daje svoju izričitu suglasnost da nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako se narudžba i ugovor odnose na usluge odnosno proizvode koji se isporučuju u digitalnom obliku (bez tjelesnog medija), te ako je prodavatelj/davatelj usluga ugovor o uslugama u potpunosti ispunio prema zahtjevima kupca (ako je sadržaj isporučen elektroničkim putem) prije nego što je kupac odlučio odustati (Zakon o zaštiti potrošača NN 14/14, 110/15, čl. 77, st. 9.), pri čemu se pristupanje kupljenom sadržaju od strane kupca smatra kao ispunjenje ugovora uz pristanak kupca (Zakon o zaštiti potrošača NN 14/14, 110/15, čl. 79, st. 3.).

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Autorska prava na software i ostali digitalni sadržaj
Kupnjom bilo kojeg sadržaja na CD-u / DVD-u ili u digitalnom obliku bez tjelesnog medija Kupac se slaže sa sljedećim odredbama: Artmedia dopušta korištenje software-a, kompjutorske igre ili drugog digitalnog sadržaja za osobne/vlastite potrebe. Naziv, vlasništvo, prava i autorsko pravo ostaju u vlasništvu Artmedia Varaždin. Kupac ni u kom slučaju digitalni proizvod ne smije modificirati, prevoditi, izrađivati vlastiti proizvod baziran na dijelovima kupljenog proizvoda, kopirati proizvod, iznajmljivati, prodavati, umnožavati, preinačiti, pokušati izvlačiti izvorni kod, prenositi trećim osobama ili prodavati prava trećim osobama. Artmedia ne garantira prava na poboljšanja ili "update" digitalnih sadržaja. Artmedia ne jamči da će Proizvod biti u skladu sa zahtjevima Kupca, da će raditi bez zastoja ili bez pogrešaka, niti da će pogreške biti ispravljene. Digitalni proizvodi omogućeni su "kakvi jesu", sa svim nedostacima i bez daljnjeg jamstva. Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje kupac je suglasan da korištenjem kupljenih digitalnih sadržaja snosi cjelokupni rizik glede zadovoljavajuće kvalitete, perfomanse, prikladnosti i točnosti.

Podnošenje prigovora
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača: sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, M. P. Miškine 43, 42000 Varaždin ili na e-mail adresu: info(at)artrea.com.hr.
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke
Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke kupac u odnosu na Prodavatelja ima sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Zaštita osobnih podataka
Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje ugovorne obveze Prodavatelja prema Kupcu.
Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa Zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo ne bilježi broj kreditne kartice Kupca niti pohranjuje transakcijske podatke. Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo za naplatu putem kreditnih kartica koristi usluge treće strane, sigurnosnog servera RBA banke, koji enkripcijom štiti podatke Kupca.
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Kupac ima pravo tražiti i brisanje svojih podataka koji su pohranjeni kod Artmedia, obrta za multimediju i izdavaštvo ukoliko oni nisu potrebni za obavljanje međusobnih ugovornih odnosa ili ukoliko se ti podaci ne moraju čuvati zbog zakonskih razloga.

Izjavu o privatnosti i sigurnosti (Privacy Notice) možete pročitati ovdje.

Rješavanje sporova
U slučaju spora između potrošača i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove prodavatelj i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu.
Platforma Komisije EU za online rješavanje sporova dosutpna je na poveznici: https://ec.europa.eu/odr.

Zakone možete pogledati klikom na link:
Povratak na sadržaj