O nama - Artrea

Title
Go to content
O nama
"Priroda traži da djeca budu djeca prije nego što postanu odrasli ljudi..."
Jean Jacques Rousseau


Dobrodošli u svijet interaktivnih edukativnih sadržaja za djecu!
Za djecu uvijek želimo nešto lijepo, interesantno i, najvažnije od svega -  edukativno - da im kroz igru pomogne da razviju motoriku, pamćenje, koncentraciju, da uvećaju znanje, te da svoje slobodno vrijeme provedu u igri koja im koristi.
Artmedia, multimedija i izdavaštvo  je orijentirana je na izradu edukativnih sadržaja za djecu, prvenstveno interaktivnih sadržaja na hrvatskom jeziku i edukativnog karaktera, pristupačnih sadržajem i cijenom.
Multimedijalne i edukativne igre za djecu razvijane su s namjerom da pruže djeci više od običnih, cd igara na kompjutoru - ovakve igre zadovoljavaju njihovu znatiželju i potrebu za igrom, dok istovremeno djeluju edukativno, potiču usvajanje novih pojmova i znanja uz razvijanje motorike, percepcije i koncentracije.
U našoj ponudi možete pronaći multimedijalne interaktivne edukativne sadržaje na CD-u i DVD-u te vježbenice u PDF obliku.

Korištenje CD-sadržaja i eduktivnih materijala
Svi sadržaji na CD-u i DVD-u u izdanju Artmedie, multimedija i izdavaštvo mogu se koristiti isključivo u osobne svrhe i zabranjeno je kopiranje, distribucija i komercijalno korištenje bilo kojeg dijela bez odobrenja autora. Škole, knjižnice i neprofitne udruge ili ustanove mogu koristiti CD-e za svoje potrebe na više računala, posuđivati svojim korisnicima ili koristiti CD-e i DVD-e u nastavi ili obrazovnom programu bez dodatnih licenci ili naknada.
***
Prodavatelj proizvoda na stranicama www.artrea.com.hr je Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan, M. P. Miškine 43, 42000 Varaždin, Hrvatska, OIB: 80875865427,
IBAN HR53 2340009 11401 96833, tel/fax 042 211 902,
mob. 091/534 8199, MBO: 92359787,
Broj. obrtnog reg. 3545, IBAN HR53 2340009 11401 96833


Svi proizvodi na stranicama www.artrea.com.hr su vlasništvo Artmedie, obrta za mutimediju i izdavaštvo Varaždin.

***
Back to content