Početno čitanje i kako djeci olakšati učenje čitanja - Artrea

Title
Idi na sadržaj
Čitanje i razvoj vještina potrebnih za čitanje
Preduvjet za čitanje i čitanje s razumijevanjem je razvoj predčitalačkih vještina. Početne predčitalačke vještine razvijaju se kod djeteta između 2 i pol i 3 godine kada dijete prepoznaje da netko čita ili piše te da pisani tekst prenosi neku poruku. Između 4. i 5. godine dijete počinje primjećivati razliku u slovima, a oko pete godine počinje se pojavljivati i svijest o tome da se svaka riječ sastoji od zasebnih glasova. Između pete i šeste godine dijete počinje rastavljati riječ na glasove te počinje spoznavati rimu. Između šeste i sedme godine, a može i prije, dijete počinje savladavati abecedno načelo (zamjenu slova glasom) te se kod njega počinje razvijati glasovna osjetljivost.
Da bi se čitanje dobro razvilo dijete mora razviti spoznaju o korespodenciji između slova i glasa (jedan glas - jedno slovo), a tome prethodi razvoj slušne analize i sinteze, odnosno sposobnost rastavljanja riječi na glasove te ponovno sastavljanje glasova u istom poretku u riječ.
Čitanje je vještina koja se razvija od malena, a prvi učitelji su roditelji. Zato je važno od rane dobi poticati dijete na igranje s knjigama, čitanje, prepričavanje, osmišljavanje priča ili pjesmica jer su to važni elementi u razvoju predčitalačkih vještina i temelj odnosa prema čitanju koji dijete razvija. Predčitalačke i čitalačke vještine mogu se razviti bolje i brže ako djetetu njegovo svakodnevno okruženje nudi motivaciju za čitanje kroz slikovnice ili razne igre. Čitanje uvijek mora biti zabavno, a djetetu treba dopustiti i da samo istražuje te da samo pokušava pročitati riječ ili rečenicu ili ispričati priču.
Razvijanjem motivacije i volje za čitanjem, razvijamo nužnu vještinu za sve školske aktivnosti, jer čitanjem nam sve informacije postaju dostupne.

Evo nekih igara koje pomažu u razvijanju predčitalačkih vještina:
1. Praćenje uzorka
Na jednobojnoj podlozi napravite uzorak od gumbića, malih kockica u različitim bojama, kuglica, perlica i zamolite dijete da isti takav uzorak napravi na svojoj podlozi.
Praćenje slijeda, stavljanje stvari u određeni poredak, ili crtanje i dovršavanje određenog niza razvija kod djeteta vizualnu percepciju pa će dijete kasnije lakše prepoznati da slova u riječi moraju imaju neki određeni redoslijed.

2. Igranje igara koje razvijaju memoriju
Igra memorije sa memorijskim karticama, kod manje djece možete igrati memory sa likovima, životinjama i sl., a kasnije možete napraviti ili kupiti kartice sa slovima. Ova igra omogućava razvoj vizualne i slušno-govorne memorije.

3. Plesanje po uputama
Plesanje uz glazbu uz upute, npr. ruke gore, dolje, pljesak, okret...
Na ovaj način dijete razvija vizualno-motornu i slušno motornu koordinaciju te sukcesivne funkcije.

4. Prepoznavanje istih likova ili slova
Dajte djetetu zadatak da oboji ista slova u nekom tekstu, npr. sva slova b plavom , a sva slova d žutom bojom, ili slova n crvenom, a slova m zelenom bojom...
Na ovaj način djeca razvijaju vizualnu percepciju, te istovremeno usvajaju vezu grafem – fonem.

5. Oblikovanje slova
Izrađujte slova od plastelina ili gline, pa ih zatim složite u riječ od tri ili četiri slova. Pročitajte i zatim razbacajte slova, pa zatražite od djeteta da ponovno složi istu riječ, odnosno isti niz slova.
Na ovaj način djeca razvijaju finu motoriku ruku te vizualnu percepciju, te kroz igru počinju učiti nazive slova.

6. Prvo i zadnje slovo
Napravite kartice od papira sa slovima, a zatim slažite riječi iz slova i čitajući riječ naglašavajte prvo slovo u riječi. Tražite od djeteta da kaže kojim glasom započinje napisana riječ. Uzmite slikovnicu pa zajedno tražite riječi koje počinju istim glasom. Izvan kuće imenujte sve predmete koje vidite oko sebe na zadano slovo. Na isti način igrajte igre sa zadnjim slovom u riječi.

7. Spajanje glasova u riječ
Pomoću kartica sa slovima napišite riječ. Čitajte slovo po slovo (slovkajte), a zatim neka dijete pogodi o kojoj se riječi radi.

8. Rima
Čitajte pjesmice s rimom. Igrajte se dovršavanja rime, vi recite neku riječ, pa pustite dijete da smisli riječ koja se rimuje.

Neke od vježbi za učenje čitanja možete potražiti na našem web-shopu:
Program ranog učenja Interaktivne učilice za djecu mlađeg uzrasta od 3 do 5 godina - životinje, boje brojevi
Povratak na sadržaj