Matematika 6. razred - Artrea

Title
Go to content
Testovi za provjeru znanja matematike - online
Listići za ispisivanje za provjeru znanja iz matematike
Besplatni listići za ispisivanje za vježbanje gradiva matematike i hrvatskog jezika za šesti razred.
Testovi su posloženi po temama: razlomci, decimalni brojevi, cijeli i racionalni brojevi, linearne jednadžbe.... Listići, osim onih u PDF formatu, generiraju se prilikom odabira i svaki se put pojavljuju novi brojevi. Ukoliko želite možete generirati novi listić pritiskom na gumb "Novi zadaci" na dnu stranice sa zadacima.
Ponavljanje gradiva 5. razreda
Razlomci
Računanje s razlomcima - matematika 6. razred
Razlomci i decimalni brojevi
Recipročni brojevi
Cijeli brojevi
Racionalni brojevi
Linearne jednadžbe
Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom - matematika 6. razred
Geometrija
Prostorna orijentacija - vizualizacija, simetrija
Prostorni plan - Napravi raspored kocki - 3D vizualizacija
Prostorni plan - Napravi raspored kocki - 3D vizualizacija
Prostorni plan - Napravi raspored kocki - 3D vizualizacija
Prostorni plan - Napravi raspored kocki - 3D vizualizacija
Prostorni plan - Napravi raspored kocki - 3D vizualizacija
Prostorni plan - Napravi raspored kocki - 3D vizualizacija
Prostorni plan - Napravi raspored kocki - 3D vizualizacija
Prostorni plan - Napravi raspored kocki - 3D vizualizacija
Zrcalna slika - Osna simetrija
Zrcalna slika - Osna simetrija
Zrcalna slika - Osna simetrija
Prostorni plan - Napravi raspored kocki - 3D vizualizacija
Zrcalna slika - Osna simetrija
Vizualno prostorna orijentacija - Misaono okretanje objekata
Vizualno prostorna orijentacija - Misaono okretanje objekata
Zrcalna slika - Osna simetrija
Centralna simetrija Zrcalne slike
Centralna simetrija Zrcalne slike
Hrvatski jezik - listići preuzeti s CD-a Čista Petica VI
Glagoli po značenju
Glagoli po značenju
Glagolska vremena - Aorist
Glagolska vremena - Aorist
Glagolska vremena - Perfekt
Glagolska vremena - Perfekt
Glagoli po predmetu radnje
Glagoli po predmetu radnje
Geografija
Kontinenti i države svijeta

Parkovi prirode i Nacionalni parkovi RH

CD za ponavljanje i vježbanje gradiva u osnovnoj školi
CD za ponavljanje i vježbanje gradiva u osnovnoj školi
kompletno gradivo hrvatskog jezika, prirode, matematike,
povijesti, geografije, fizike i kemije
u interaktivnom obliku uz mogućnost ispisivanja listića
sa zadacima i rješenjima
- za školsku godinu 2019./2020. -
Više od 1500 zadataka s rješenjima, interaktivni testovi na računalu ili ispisivanje listića:
Čista Petica VI - za ponavljanje gradiva 6. razreda
Matematika 5-8 - zadaci s rješenjima za učenje i ponavljanje matematike

Back to content