On-line škola matematike - oduzimanje racionalnih brojeva

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj.

- =   - =  
   
- =   - =  
   
- =   - =  
   
- =   - =  
   
- =   - =  
   
- =   - =  
   
- =   - =  
   
- =   - =  
                     
- =   - =  
                     

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.